Toimintamme 

Riistanhoitoyhdistys vastaa kestävän riistatalouden edistämisestä toiminta-alueellaan, huolehtii metsästäjien vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja organisoinnista sekä hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen toimintaa johtaa sen hallitus. Helsingin riistanhoitoyhdistyksen käytännön toimintaa hoitaa toiminnanohjaaja Hannu Ahtinen. Riistanhoitoyhdistysten toiminta rahoitetaan pääasiassa metsästäjiltä kerättävillä riistanhoitomaksuvaroilla sekä palvelutoiminnasta kerättävillä maksuilla.

Hallitus:

Mika Salminen, puheenjohtaja

Antti Mäkeläinen, varapuheenjohtaja

Kari Tuomola, hallituksen jäsen

Tapani Mäkelä, hallituksen jäsen

Sebastian Nilsson-Ollandt, hallituksen jäsen

Ari Lehtimäki, hallituksen jäsen

Harri Ulmanen, hallituksen jäsen

Hallitus valitaan vuosittain Helsingin riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa joka on avoin kokous kaikille Helsingin riistanhoitoyhdistyksen jäsenille. Vuosikokouksen ajankohta ilmoitetaan aina alkuvuodesta metsästäjä lehdessä sekä oma riistassa.


Petoyhdyshenkilö

Paula Laukkanen

Sebastian Nilsson-Ollandt